การประชุมสิ้นสุดผลการดำเนินงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีในการจัดการขยะเกาะหลีเป๊ะอย่างยั่งยืน

กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม จัดให้มีการประชุมสิ้นสุดผลการดำเนินงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีในการจัดการขยะเกาะหลีเป๊ะอย่างยั่งยืน วงเงิน 3,897,710 บาท โดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการ 2 ปี 6 เดือน ( 1 มิ.ย. 59 – 1 ธ.ค. 61 ) ดำเนินการโดย มูลนิธิการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน (มูลนิธิ3R) ในระหว่างวันที่ 30-31 ม.ค. 2562 ณ พื้นที่ดำเนินโครงการ เกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล

โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด ซึ่งโครงการสำเร็จผลอย่างดีโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ผู้ประกอบการ เคล็ดลับเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ฟรี | Fishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | เกมยิงปลาฟรี | เกมยิงปลาสุดมันส์ ชุมชน และนักท่องเที่ยว

Updated: กุมภาพันธ์ 4, 2019 — 11:14 am